Форма за контакт

Обозначените с * полета се попълват задължително

Адрес

"Куайсер Фарма България" ЕООД

1700 София
ул. "Проф. Рашо Рашев" 4, ет.1, офис 1

тел. +359 2 441 27 64
e-mail: info@queisser.bg