Тампони или превръзки

Някои жени предпочитат да използват превръзки по време на менструация, други - тампони. Те трябва да внимават да използват превръзки с възможно най-ниско съдържание на изкуствени влакна, респ. с високо съдържание на естествени влакна (вж. „Ежедневни превръзки“). 

Възможно е Вашият гинеколог, при определени ситуации, да Ви препоръча също да ползвате само превръзки.

По време на менструация добрата хигиена на външната генитална област е особено важна.

Избягвайте

  • тампони при вагинални инфекции
  • тампони извън редовното кървене (изсушават влагалището)

Правилна интимна хигиена

  • През първите 2-3 дни от менструалния цикъл сменяйте тампоните на всеки 3-6 часа, а следващите дни - на всеки 4-8 часа