Ежедневни тънки превръзки

Носенето на ежедневни тънки превръзки с непропускливо фолио може да повиши рН стойността на кожата на външната интимна област; така се нарушава защитния киселинен слой. Освен това може да се образува така нар. „топло-влажна камера“, която благоприятства растежа на гъбички и бактерии.

Избягвайте

  • ежедневни тънки превръзки
    - с изкуствено фолио
    - от синтетичен материал
    - с ароматизатори

Правилна интимна хигиена

  • или използвайте превръзки без ароматизатори и без изкуствено фолио, респ. с високо съдържание на памук